Social media

Bach i synowie

data

25/04/2021
niedziela 18:00
(wydarzenie archiwalne)

cena

streaming bezpłatny

miejsce

Koncert online

Bach i synowie

artyści:

Krzysztof Karpeta – wiolonczela
Marta Niedźwiecka – klawesyn
Polska Filharmonia Kameralna Sopot

dyrygent:

Andrzej Kosendiak

w programie m.in.:

J. S. Bach – Die Kunst der Fuge BWV 1080 Contrapunctus 1* oprac. A. Kosendiak
C. Ph. E. Bach – Symphony for strings h-moll Wq 182/5
J. S. Bach – Die Kunst der Fuge BWV 1080 Contrapunctus 2* oprac. A. Kosendiak
C. Ph. E. Bach – Cello concerto A dur Wq 172
J. S. Bach – Die Kunst der Fuge BWV 1080 Contrapunctus 6 "Alla Francese"* oprac. A. Kosendiak
W. Fr. Bach – Symphony F-dur "Il filosofo"

O programie

Bachowie od pokoleń zawodowo zajmowali się muzyką.
Jan Sebastian Bach główny przedstawiciel epoki baroku, najsłynniejszy z rodziny, oprócz komponowania (napisał pod 1000 utworów), uczył się gry na skrzypcach, klawesynie i organach. Również jego dzieci wykazywały muzyczne talenty.
Największą karierę po ojcu – Janie Sebastianie – zrobili jego najstarsi synowie, Wilhelm Friedemann (Bach drezdeński) oraz Carl Philipp Emanuel (zwany Bachem berlińskim), który na przełomie XVIII i XIX wieku był sławniejszy niż jego ojciec.

 

Solistą koncertu będzie Krzysztof Karpeta, wiolonczelista, doktor sztuki, wykładowca wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, koncertmistrz grupy wiolonczel Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Jego ogromną pasją jest muzyka kameralna. Jest założycielem i członkiem zespołu Polish Cello Quartet – jedynego w Polsce kwartetu wiolonczelowego zajmującego się wykonywaniem utworów napisanych oryginalnie na ten skład.
Artysta rozwija swój talent również na płaszczyźnie muzyki dawnej. Od 2007 roku zgłębia tajniki gry na violi da gamba oraz violone. Od 2018 roku artysta zajmuje się również wykonawstwem muzyki okresu romantyzmu na oryginalnych instrumentach z epoki.
 
 
fot. Łukasz Rajchert
 
 

Streaming koncertu dostępny będzie jednorazowo 25 kwietnia o godz. 18.00 na profilu Facebook oraz kanale YouTube Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.

Sopot

Sprzedaż biletów tradycyjnych:

Informacja Turystyczna Sopot

Plac Zdrojowy 2, Sopot
T: +48 58 550 37 83

Kasa Opery Leśnej

ul. Moniuszki 12, Sopot
T: +48 58 555 84 11

Przed koncertem (w miarę dostępności)

Kasa biletowa czynna na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
Sprzedaż wejściówek nie wcześniej niż 10 min. przed rozpoczęciem koncertu.

Bilety ulgowe przysługują:

 • uczniom
 • studentom
 • dzieciom do lat 7
 • emerytom
 • rencistom
 • posiadaczom Karty Sopockiej
 • posiadaczom Metropolitalnej Karty do Kultury
 • posiadaczom Karty Turysty
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny
 • osobom posiadającym orzeczenie o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia

Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi. Prosimy o przemyślany zakup.
Reklamacje prosimy składać drogą mailową.